top of page
markus-spiske-QVVXPNbjLrI-unsplash.jpg

BETEENDESTILAR

DISA/DISC

Lär dig förstå grunderna inom DISA/DISC för att kunna förstå de olika personlighetstyperna. Hur bör de bemötas, kommuniceras med och hur tar de beslut?

Kursinnehåll

Du kommer få kunskap om att förstå hur du själv uppfattas av andra, att kunna identifiera hur personer föredrar att bli bemötta, hur de vill ha och ger information, tar beslut, hanterar känslor och konflikter och hur de värderar tid och effektivitet. Kursen kan göra dig och din organisationen mer effektiv och minskar energiläckage och frustration.

Vem bör delta?

Vi vänder oss primärt till chefer, teamledare och personer med en arbetsroll som ställer höga krav på ett coachande förhållningssätt.
Den här kursen vänder sig till dig som behöver få insikt om  grunderna för beteendestilar och få mer kunskap om tekniker, teorier och förhållningssätt.


 

Utbildare - Marcus Bove

Marcus Bove påbörjade sin djupa erfarenhet inom ledarskap hos Försvaret som kapten och underättelseofficer. Marcus har också varit internutbildare och chef på Skandia under hela 90-talet. Med denna bakgrund och därtill flertalet chefsposter, egna företag, konsultuppdrag och utbildningar är Marcus väl förtrogen  med ledarskapets många sidor i såväl praktik
som teori.

Covid-19 policy

Samtliga våra kurser, möten och aktiviteter följer FHM:s aktuella råd för att minska smittspridningen.

OM DISC/DISA

DISC är ett verktyg för att kunna förstå och hantera olika personligthetstyper. DISC med dess färgkoder (rött, grönt, blått och gult) fick sitt stora genombrott i Sverige 2014 då boken Omgiven Av Idioter fick stort medialt genomslag. Metoden och verktyget härstammar dock från 1928 då William M. Marston hade tillverkat en prototyp av en lögndetektor och blev intresserad av människors beteendemönster.


 

Boka Beteende
bottom of page