SERVICES

1-dagskurs i ledarskap och medarbetarsamtal

– Får du ut maximal effekt från dina medarbetare?
– Trivs och utvecklas dina medarbetare på arbetet?
– Hur blir ditt företag mer lönsamt genom bättre samtal och kommunikation med medarbetarna?

Framgång och lönsamhet är mål som de flesta vill uppnå. Genom ett gott ledarskap kan du frambringa det bästa ur dina medarbetare, så att de trivs, utvecklas och känner engagemang i det dem gör. Bra ledarskap och utvecklingssamtal är nycklar för att nå dina mål. 

Vi börjar dagen med ledarskapets grunder och medarbetarskap. Vi går igenom konsten att förebereda, genomföra och följa upp ett bra medarbetarsamtal på en mycket konkret och verklighetsbaserad nivå. Vi berör metoder kring hur man hanterar feedback och konflikter på arbetsplatsen. Avslutningsvis tittar vi på en enkel arbetsprocess för genomförande och uppföljning av framgångsrika medarbetarsamtal.


Kursledare: Marcus Bove

Kursavgift: 4 000 SEK exkl. moms per person

Vi erbjuder kurser i Norrtälje och i Stockholm.

Anmäl dig genom att maila info@progresso.nu.

 

Kommentarer

”Bra med en liten grupp kursdeltagare, det gav utrymme för uppskattat erfarenhetsutbyte”

”Välkomponerad och rolig kurs!”

”Tänkvärd kurs som ger utrymme för fortsatta tankar”

IPU profilanalys

– Har du någon gång känt att personkemin inte riktigt stämt i ett kundmöte?
– Hur kan du få ett effektivare team eller bättre samarbete med dina kollegor?

Svaren finns till stor del att hämta i vårt beteende. Genom att bättre förstå ditt och andras beteenden skapas förutsättningar för ökad försäljning, effektivare team, bättre samarbete och personlig utveckling.

Oavsett om man är chef, säljare eller assistent i ett team, så skapar vi nya kontakter och relationer med människor. För de flesta av oss krävs det både kunskap och träning för att kunna leda sig själv bättre och för att förstå och kommunicera med medarbetare, kollegor och kunder på ett effektivt sätt.

IPU Profilanalys är ett lättanvänt verktyg som kartlägger beteende. Genom att fylla i ett analysunderlag får man fram sin egen beteendeprofil i en tydlig rapport. Rapporten belyser beteendestil utifrån allmänna karaktärsdrag, värde för organisationen och områden som kan utvecklas mm. Profilanalysen baserar sig på ett pedagogiskt färghjul och centrerar sig kring grundtyperna inom DISA. Drivande (röd), Inspirerande (gul), Stödjande (grön) och Analytisk (blå).

Välj att göra din individuella analys, analyser på dina medarbetare eller att gå vår halvdagskurs. 

Länk till IPU:s hemsida: http://www.ipu-profilanalys.com/

Profilanalys i effektivt format

Under en prisvärd halvdagskurs går vi igenom grunderna och syftet med IPU profilanalys. Vi pratar om de olika beteendetyperna och vilka faktorer som får oss att påverka hur vi beter oss. Vi tittar närmre på de olika personlighetstyperna inom DISA, dess styrkor och svagheter. Vi fokuserar på hur du på bästa sätt utnyttjar dessa kunskaper i din vardag på arbetet. Vi ger tips på tillvägagångssätt, hur man kan anpassa sitt sätt att agera och kommunicera med sina kunder, sitt team eller sina kollegor för att nå det resultat man strävar efter.

Kursledare: Marcus Bove
Kursavgift: 3000 SEK exkl. moms
Maxantal deltagare är 10 personer
Datum:

 

Ledarskap, medarbetarsamtal och beteendestilar

1-dags utbildning
Förmiddagen ägnas åt ledarskapets grunder, förväntningar på en ledare, mål- och detaljstyrning, situations anpassat ledarskap, medarbetarskap och konflikthantering. Vi går igenom några av de mest kända ledarskapsverktygen såsom tex Johari fönster och FIRO-teorin.

Under eftermiddagen går vi igenom grunderna och syftet med IPU profilanalys. Har du någon gång känt att personkemin inte riktigt stämt i ett möte? Eller att du fungerar bättre med vissa människor än andra? IPU profilanalys är ett enkelt verktyg för att kartlägga fyra beteendestilar, dess styrkor och svagheter. Vi fokuserar på hur du på bästa sätt utnyttjar dessa kunskaper i din vardag på arbetet. Vi ger tips på tillvägagångssätt, hur man kan anpassa sitt sätt att agera och kommunicera med sina kunder, sitt team eller sina kollegor och medarbetare för att nå det resultat man strävar efter. 

Målet är att du ska kunna identifiera dessa hos de du har kontakt med och möter. Och dig själv. Behärskar du detta verktyg kan du anpassa dig för att bli en bättre ledare, skapa ett effektivare team eller för att utveckla dina samarbeten med kunder, leverantörer och kollegor. Och förstå hur olika personer vill bli bemötta för att känna sig tillfreds.

Profilanalysen grundar sig på det lättanvända färghjulet och centrerar sig kring grundtyperna inom DISA. Drivande (röd), Inspirerande (gul), Stödjande (grön) och Analytisk (blå). 

Marcus Bove är sedan ett par år tillbaka certifierad IPU-coach.

Datum;


Pris: 5 000 kr exkl. moms. Lunch, fika, kursdokumentation och diplom ingår.
Kursledare: Marcus Bove