CV Marcus Bove

Arbetslivserfarenhet

 

Ägare på Progresso AB sedan 2012

Bedriver upplevelser, utbildning och utveckling via HR-stöd, mentorskap, coaching, rekryteringar med Job Match Talent, teambuilding med DISA/DISC, ledarskapsutbildningar, medarbetarundersökningar, vildmarksresor till Lappland, HLR-utbildningar och husuthyrning.

 

Pågående deltidskonsultuppdrag 2020;

 • HR Chef för Silver Resort i Arjeplog med tre hotellanläggningar och tre restauranger inriktade mot i första hand biltestindustrin. Ca 100 anställda under högsäsong. Sitter också i företagets ledningsgrupp och jobbar nära och som bollplank för VD.

 • Deltidsuppdrag på konsultbasis som HR Chef för Svea Fönster AB i Upplands Väsby och fungerar även där som VD’s bollplank. Tillfälligt pausat pga samhällssituation.

 • Har även två andra fasta konsultuppdrag på biltestföretaget Icemakers AB i Arjeplog och Takrenoverarna i Stockholm AB med blandade arbetsuppgifter, bla projektledare, ledning, internkommunikation och HR/coaching

 

Tidigare konsultuppdrag;

 • 2018-2019: HR Chef på halvtid och konsultbasis på Forsknings- och utvecklingsbolaget Vironova AB i Stockholm (företagsspråk engelska) med ca 80 anställda och dess dotterbolag elektronik/teknikföretaget Now Electronics AB i Kista med drygt 20 anställda.

Ägare Norrtälje Ekonomibyrå AB 2012-2019

Ekonomibyrå med två anställda för i första hand kunder i Försäkringsbyrån, bokföring, redovisning, ekonomisk planering och rådgivning samt generationsskiften för ägarledda bolag. Säljer 2019 för att satsa på Progresso AB på heltid.

Ägare Norrtälje Försäkringsbyrå AB 2005-2018

Försäkringsmäkleri för liv- och sakförsäkring med fyra anställda. Säljer 2018 för att satsa på Progresso AB på heltid.

Skandia Sverige 1990-2004

Skandia enlig bifogat tjänstgöringsbetyg från rådgivare/säljare till Chef för marknadsavdelningen Sverige, personalansvar, ledningsgruppsarbete och utbildning.

Kapten Försvarsmakten 1993            

Arméns Underrättelseskola i Karlsborg, utbildning underrättelse- och säkerhetstjänst, utses till kapten och krigsplaceras som underrättelse/säkerhetsofficer vid en av brigadens staber.

Officer Försvarsmakten 1987-1990  

Jobbar som officer (löjtnant) på I 4, Lv 3 och Ing 1 med utbildning av värnpliktiga och officersaspiranter, sista året som ställföretränade plutonchef. Krigsplacering som spaningsplutonchef på en av sveriges två mest prioriterade brigader.

Styrelseuppdrag

Har haft ett antal externa styrelseuppdrag (utöver mina egna bolag):
Branschorganisationen Insursec samt Webcap i Sverige AB (avslutades i samband med försäljningen av Försäkringsbyrån, och då lämnade branschen).
Sicarat Måleri AB (avslutat pga ändrade skatteregler för styrelsearvode)
Ingenjörsfirma G Karlbom AB (avslutat pga ett generationsskifte för ägaren som jag genomförde)

 

Utbildning

 • Coach Svenska Ledarhögskola (SLH) 2019. Påbörjar kurs ICC-certiferad coach, blir klar under hösten 2020.

 • Konsult JobMatch Talent via JobMatch Sweden AB 2019. Certifierad användare.

 • Ledarprogrammet ”360” Försvarshögskolan/Hedberg & Reinfelt (2018-2019)

 • Konsultutbildning DISA/DISC via IPU Sverige AB 2013. Behörig konsult.

 • Ledarprogram ”Ahrens Rapid Growth” 2003-2004. För ledare i tillväxtföretag.

 • Utveckling av Grupp & Ledare (UGL) 1987 & 2000. Har gått vid två tillfällen, både i militär och civil regi.

 • Juristlinjen 1995-1996. Läser 28 poäng på juristlinjen på Stockholms Universitet utanför heltidsjobbet på Skandia.

 • Officershögskolan Halmstad 1986-1987. Med inriktning underrättelsetjänst.

 

Språk:

Talar svenska flytande, talar italienska och engelska väl, tyska och franska hyfsat väl och förstår spanska hjälpligt.


Karakteristika:

Pålitlig, Lojal, Plikttrogen, Ansvarsfull, Kreativ, Lösningsorienterad (och kan finna lösningar ”outside the box”), Driftig, Initiativrik, Flexibel, Hög och uthållig arbetskapacitet, Simultankapacitet, Engagerad, Social, Kommunikativ, Verbal, Lyhörd, Prestigelös, Ödmjuk, Analytisk, Strukturerad, Organiserad