top of page
priscilla-du-preez-sOdldNCQEtU-unsplash.

MEDARBETAR-SAMTAL&

MEDARBETARSKAP

Medarbetarsamtalet och kunskapen om Medarbetarskap är till för att skapa en bättre arbetsplats. Ökad trivsel, högre effektivitet och ökad lönsamhet.

BOKA

Kursinnehåll

  • Så får du ut maximal effekt från dina medarbetare

  • Skapa en plattform för att trivsel och utveckling

  • Öka lönsamheten med bättre medarbetarsamtal

  • Förbättra samarbetet internt

  • Öka kundnöjdheten

  • Praktiska vertyg

Vem bör delta?

Vi vänder oss primärt till chefer, teamledare och personer med en arbetsroll som ställer höga krav på ett coachande förhållningssätt.
Den här kursen vänder sig till dig som behöver få insikt om  grunderna för beteendestilar och få mer kunskap om tekniker, teorier och förhållningssätt.


 

Utbildare - Marcus Bove

Marcus Bove påbörjade sin djupa erfarenhet inom ledarskap hos Försvaret som kapten och underättelseofficer. Marcus har också varit internutbildare och chef på Skandia under hela 90-talet. Med denna bakgrund och därtill flertalet chefsposter, egna företag, konsultuppdrag och utbildningar är Marcus väl förtrogen  med ledarskapets många sidor i såväl praktik
som teori.

Covid-19 policy

Make this yours. Add images, text and links, or connect data from your collection.

Boka Beteende

MEDARBETARSAMTAL

Det spelar ingen roll hur fort man springer om man springer åt fel håll. Medarbetarsamtalet är till för att stanna upp och läsa kartan, att säkerställa att man är överrens om riktning och prioriteringar, att säkerställa att man inte har något energiläckage i samspelet chef-medarbetare och att man både säkerställer att få ut så mycket effekt av medarbetaren som möjligt, och inte minst lär känna medarbetaren bättre.

medarbetarskap

Begreppet Medarbetarskap är inte lika känt och använt som ledarskap. Om ledarskapet handlar om hur jag blir/är en bra ledare så handlar medarbetarskapet om hur jag är och blir en bra medarbetare.
Under denna kurs går vi ur ett ledarperspektiv igenom vad medarbetarskap är. Vi tar upp hur vi kan tydliggöra och uppnå ett bra medarbetarskap, du får ett par verktyg för detta och slutligen får du en modell för framgångsrika medarbetarsamtal – tillfället då medarbetarskapet ska utvärderas och utvecklas.

BOKA DIN PLATS

bottom of page